Extragerea din data de 20 Noiembrie 2014

 • 40
 • 36
 • 19
 • 2
 • 18
 • 12
  • 3
  • 8
  • 7
  • 4
  • 1
  • 6
  • 1
 • 1
 • 27
 • 11
 • 36
 • 33
 • 15
  • 2
  • 0
  • 2
  • 7
  • 6
  • 9
 • 1
 • 26
 • 20
 • 10
 • 29
 • 13
  • 7
  • 5
  • 2
  • 9
  • 5
  • 1

Despre Noroc

NOROC se poate juca numai pe bilete LOTO 6/49 completate cu variante LOTO 6/49; cu alte cuvinte, nu este posibil să se joace NOROC fără a juca și LOTO 6/49. În momentul acceptării unui bilet LOTO 6/49, terminalul produce un număr întâmplător de 7 cifre, care este numărul NOROC. 

Participantul poate să joace un număr NOROC sau mai multe - până la 64.000 numere. Atunci când optează pentru mai multe numere, acestea vor fi de fapt un interval de numere consecutive care începe cu numărul întâmplător produs de terminal. 

Astfel, de exemplu, dacă terminalul a produs numărul întâmplător 2853119, iar participantul dorește să joace 10 numere NOROC, atunci numerele cu care el participă la tragere sunt de la 2853119 până la 2853128. 

Dacă  intervalul de numere întâmplătoare depășește numărul maxim (9999999), atunci el se continuă de la zero; astfel, de exemplu, dacă numărul întâmplător generat este 9999995 și se joacă 8 numere NOROC, atunci numerele care participă la tragere sunt date de intervalul 9999995 - 0000002. 

Așa cum s-a spus la început, acest număr (sau aceste numere) NOROC participă la o tragere specială, separată de tragerea LOTO 6/49, în urma căreia se atribuie următoarele categorii de câștiguri: 

categoria I: toate cele 7 cifre ale numărului (tot numărul); 

categoria a II-a: ultimele 6 cifre ale numărului; 

categoria a III-a: ultimele 5 cifre ale numărului; 

categoria a IV-a: ultimele 4 cifre ale numărului; 

categoria a V-a: ultimele 3 cifre ale numărului; 

categoria N+3:  tot numărul + 3; 

categoria N-3:  tot numărul - 3. 

PRETURI

Pentru exemplificarea modului în care se pot obține câștigurile la categoriile N+3 și N-3, vom prezenta un exemplu în care presupunem că numărul generat de terminal (și jucat de participant, prin marcarea cifrei 1 din câmpul 3 al buletinului de participare) este 8734253, iar la tragerea pentru care acesta va fi fost jucat cele 7 cifre ale numărului câștigător sunt 8734256. ~n această situație participantul care a jucat respectivul bilet va obține un câștig de categoria N-3 (8734256-3=8734253). 

Pentru a opta pentru jocul NOROC participantul are la dispoziție câmpul 3 al biletului unde trebuie să marcheze cel puțin o căsuță. Semnificația numerelor din câmpul 3 este de factor de repetare pentru jocul NOROC. Acest factor de multiplicare se completează astfel: 

- în partea stângă a câmpului 3 (partea cu fond roșu și căsuțele de la 1 la 8) participantul poate marca o singură cifră sau nici una; 

- în partea dreaptă a câmpului 3, unde sunt preimprimate numerele 5, 8, 10, 20, se pot marca 4, 3, 2, 1 căsuțe sau nici una. 

Factorul de multiplicare se obține prin înmulțirea tuturor numerelor marcate în câmpul 3. 

Factorul de multiplicare maxim se obține prin înmulțirea numărului celui mai mare din partea stângă (8) cu toate cele patru numere din partea dreaptă, adică: 

8 x 5 x 8 x 10 x 20 = 64.00000

Important de reținut este faptul că cel puțin o căsuță din câmpul 3 trebuie marcată atunci când participantul dorește să joace NOROC. 

fig-12

 Figura 13. LOTO 6/49 - 16 variante NOROC.

Capetele intervalului de numere NOROC sunt imprimate pe bilet și încadrează cuvântul "DA" dacă participantul joacă NOROC sau "NU" dacă participantul nu joacă NOROC. 

Numărul întâmplător este generat de terminal chiar și în cazurile când participanții nu joacă NOROC. 

Figura 12 ilustrează un bilet completat pentru LOTO 6/49 (o schemă redusă predefinită și o variantă simplă) și NOROC cu factor de multiplicare 1, iar figura 13 arată un bilet cu o variantă compusă de tip A x B x C și NOROC , cu factor de multiplicare 16(2x8). 

Informațiile imprimate pe biletul LOTO 6/49 

După jucarea unui bilet, terminalul on-line imprimă, în partea dreaptă a biletului care inițial era albă (necompletată), o serie de informații. După achitarea sumei înscrise pe bilet, acesta este înmânat participantului și rămâne în posesia sa. Participantul trebuie să verifice conformitatea dintre numerele marcate pe bilet și cele imprimate de terminal (în partea dreaptă a biletului). 

Pentru a-și verifica biletul sau biletele jucate, participantul are nevoie să cunoască semnificația anumitor informații imprimate de terminalul on-line pe bilet. 

fig-13

 În acest scop, pe biletul din fig. 14,  informațiile care se imprimă pe un bilet LOTO 6/49 sunt numerotate, semnificația acestora fiind următoarea: 

1. Codul de bare (barcode-ul) biletului și reprezentarea numerică (23 cifre) a acestuia; 

2. Codul agenției la care este jucat biletul (6 cifre); 

3. Numărul de ordine al biletului în cadrul jocului LOTO 6/49 (5 cifre); 

4. Data la care se închide jocul, în cazul de față LOTO 6/49, în formatul zz/ll/aa (zz – ziua, ll – luna, aa – ultimele două cifre ale anului); 

5. Codul terminalului din agenție pe care s-a jucat biletul (A, B, C, D, …); 

6. Denumirea codificată a jocului (LOTO_49); 

7. Numărul de variante simple jucate pe bilet, pentru jocul LOTO 6/49; 

8. Valoarea, în lei, a biletului jucat, inclusiv prețul biletului și al variantelor jucate la NOROC; 

9. Informație specifică fiecărei zone jucate a biletului: 

 •  litera de început (A, B, C) reprezintă zona; 

 •  cifrele care urmeză au următoarele semnificații: 

 6 - în zona A s-a jucat o variantă simplă; 

 0048 – în zona B s-a jucat o schemă redusă al cărei cod este 48. Informația apare sub această formă atât în cazul schemelor reduse de 6 numere în variantă, cât și în cazul schemelor reduse cu variante de mai puțin de 6 numere (componente ale unei variante combinate compuse); 

 x - în zona C s-a jucat o variantă combinată pentru care x are valoarea 6 sau o variantă combinată care este componentă a unei variante combinate compuse, x reprezentând numărul de numere ale variantei simple componente; 

10.  Numerele marcate de participant în zona respectivă; 

11.  Informație asupra jocului NOROC. Cuvântul NU înseamnă neparticiparea la jocul NOROC, în timp ce DA semnifică participarea la acest joc

12. xxxxxxx  yyyyyyy – capetele intervalului de numere generate de terminalul on-line pentru jocul NOROC; numerele generate au câte 7 cifre; 

13. Informație referitoare la transmiterea biletului în Sistemul Central; litera "V" semnifică faptul că biletul respectiv a fost transmis și înregistrat în Sistemul Central, iar literea "N" semnifică faptul că biletul este înregistrat în memoria terminalului și va fi transmis în sistem atunci când terminalul va avea comunicație cu Sistemul Central; în ambele cazuri biletul jucat este valid și participă la tragere. 

fig-15

Figura 14. Informatiile imprimate pe biletul LOTO 6/49 jucat pe terminal on-line.